Sunday, May 20, 2018

MesyuaratTaklimat PBS 1-2018 15

MesyuaratTaklimat PBS 1-2018 15
15 April 2018
Friday, June 9, 2017

Apakah Standard Pengajaran ?

Apakah Standard Pengajaran ?

Sharifah Alwiah Alsagof:

Pengajaran adalah aktiviti atau proses seperti menyoal, menerangkan, mendengar, dan menggalakkan sesuatu dengan tujuan supaya murid belajar.
Tujuan mengajar ialah untuk menukar tingkahlaku dan kelakuan, dan juga untuk  membolehkan pembelajar mendapat pengetahuan, atau kepercayaan baru.” - Thomas Green
Standard Pengajaran.
Set tindakan guru yg tepat dengan   subjek dan objektif pendidikan.
          merealisasikan potensi murid sepenuhnya ke arah “self-actualised”.


Petua Seorang Guru


Kalau seorang guru mengajar sambil duduk
Murid belajar sambil mengantuk.

Kalau seorang guru mengajar sambil berlakon,
Murid belajar dengan tekun.

Kalau seorang guru mengajar banyak bercakap,
Ada murid bertambah gagap.

Kalau seorang guru menjadi pemudah cara,
Ramai murid pandai berbicara.

Kalau seorang guru mengajar tanpa menilai
Tak akan tahu murid bodoh dan pandai.

Kalau seorang guru berbudi bahasa,
Dikenang murid sepanjang masa

Saturday, June 3, 2017

Renungan - Puasa

"Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa (di bulan Ramadan) sebagaimana telah diwajibkan ke atas umat-umat sebelum kamu, moga kamu menjadi orang yang TAQWA." (Al Baqarah: 183)

Bukanlah puasa yang sebenar orang yang hanya tidak makan dan tidak minum, puasa yang sebenar adalah orang yang tidak melakukan perbuatan dan perkataan yang lagha (sia-sia) dan tidak bercakap perkataan yang keji." (HR Hakim, Ibnu Hibban dan Baihaqi)

Nabi shollallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Apabila seseorang berpuasa, maka janganlah dia mengucapkan perkataan yang kotor dan jangan pula bertengkar. Sekiranya dia dimaki oleh seseorang atau diajak bergaduh maka hendaklah dia berkata: "Sesungguhnya saya sedang berpuasa." (HR Bukhari dan Muslim)

Nabi shollallahu 'alaihi wasallam bersabda, “Sesiapa yang tidak meninggalkan cakap bohong dan berkelakuan buruk ketika berpuasa, baginya tidak ada kelebihan (pahala) di sisi Allah, baginya hanya lapar dan dahaga sahaja.” (HR Bukhari)

Nabi shollallahu 'alaihi wasallam bersabda,, "Sesiapa berpuasa pada bulan Ramadan dengan sungguh-sungguh beriman dan ikhlas kerana Allah semata-mata, nescaya diampuni Allah dosa-dosanya yang terdahulu".(HR Bukhari)

Tuesday, July 31, 2012........................................................................................................................................................


PERHATIAN  !!!!!!.
Semua pelajar tingkatan satu boleh  melayari
http://www.edmodo.com
Tarikh  mula ialah 04 Januari 2015 
 Group untuk masuk online adalah seperti berikut:-


Nama Kelas
Group Code
1 Excellent
Rujuk guru
1 Noble
Rujuk guru
1 Smart
Rujuk guru
1 proaktif
Rujuk guru


Nama Kelas
Group Code
2 Excellent
Rujuk guru
2 Noble
Rujuk guru
2 Smart
Rujuk guru
2 proaktif
Rujuk guru

Sunday, April 17, 2011

Soalan Ulangkaji Ms Word 2007

1.Microsft Word dikenali juga sebagai:
a. Hamparan eletronik
b. Persembahan elektronik
c. Pemprosesan perkataan
d. Fail aplikasi


2.Microsoft Word digunakan bagi tujuan menghasilkan:
a. Surat
b. Thesis
c. Laporan
d. Semua di atas


3.Berikut adalah urutan yang betul untuk memulakan perisian Microsoft Word.
i. Klik butang Start.
ii. Klik Microsoft Word
iii. Pilih Programs.
iv. Klik Microsoft Office
a. iii, i, ii, iv
b. i, iii, iv, ii
c. i, ii, iii, iv
d. iii, ii, i, iv

4.Ikon di atas adalah mewakili:
a. Microsoft Word
b. Microsoft Access
c. Microsoft Powerpoint
d. Microsoft Publisher

5. Kekunci Enter berfungsi untuk:
a. membatalkan arahan
b. memaksa teks turun ke baris berikutnya.
c. menghapus aksara di sebelah kiri kursor.
d. menyelitkan aksara di mana kursor berada.


6. Caps Lock adalah singkatan daripada perkataan:
a. Capital Letters Lock
b. Capture Letters Lock
c. Computer Letters Lock
d. Cache letters Lock

7. Kekunci kawalan END berfungsi untuk:
a. Membatalkan arahan atau keluar dari sesuatu fungsi.
b. Memaksa teks turun ke baris berikut.
c. Menghantar kursor ke penjuru atas kiri skrin.
d. Menghantar kursor ke akhir fail (dalam perisian tertentu).

8. Untuk menjarakkan ruang antara satu perkataan dengan perkataan lain semasa menaip anda perlu menekan …
a. Tab.
b. Backspace
c. Space bar.
d. Enter.

9. Ahmad perlu klik pada menu yang manakah di antara berikut, sekiranya dia ingin melakukan page setup.
a. File.
b. Edit.
c. View.
d. Insert.

10. Sekiranya kita melakukan kesalahan ejaan semasa menaip, kita boleh melakukan tindakan berikut untuk membetulkannya ejaan tersebut.
a. Backspace.
b. Enter.
c. Spacebar,.
d. Tiada jawapan.

11. Butang ini boleh digunakan untuk menaip tulisan yang berhuruf besar, iaitu
a. Num Lock.
b. Scroll Lock
c. Cap Lock
d. Key Lock.

12. Kekunci Delete berfungsi untuk:
a. memilih teks
b. menanda teks
c. memadam teks
d. memotong tek


13. Ctrl + S adalah berfungsi sebagai
a. Save
b. Save As
c. Sort
d. Sort Off

14. Ctrl + C adalah berfungsi sebagai
a. Menyalin
b. Memformat teks
c. Control Format
d. Shut down

15. Untuk memilih semua dokumen yang telah dibuat ( Select All )
a. Ctrl + A
b. Ctrl + B
c. Ctrl + C
d. Ctrl + D

16. Untuk mendapatkan Rows dan Columns kita perlu
a. Table dan Insert
b. Insert dan Symbol
c. Tools dan Customize
d. Format dan Position

17. Cara memasukkan grafik di dalam dokumen yang dibuat
a. Insert dan Picture
b. Insert dan File
c. Insert dan Web Component
d. Insert dan Bookmark

18. Perisian aplikasi MS-Word digunakan untuk tujuan ...................
A. Pengarangan
B. Pengiraan
C. Persembahan
D. Penyimpanan Data


19. Rajah di atas dikenali sebagai :
A. Cursor
B. Ruler
C. Menu Bar.
D. Standard Toolbar

20. Yang manakah diantara berikut urutan yang betul untuk menetapkan Margins sesuatu dokumen?
A. File > Page Setup > Margins
B. File > Page Setup > Paper Size
C. File > Margins > Page Setup
D. File > Margins > Paper Source21. Butang di atas dikenali sebagai butang:
a. Undo
b. Close
c. Paste
d. Redo
22. Fungsi ikon di atas adalah untuk:


a. menyelit gambar di dalam sesuatu dokumen
b. menampal kembali teks atau gambar
c. menyalin teks atau gambar
d. memadam teks atau gambar

GOMO FM